op weg naar SOOH

  

GEMAAL J.J.J.M. VAN DER BURG

Nieuw boezemgemaal aan de kust.

Architect > S2 architecten bv, ontwerp en bouwkundige directievoering > Derko-Jan Dollen | SOOH, programma > boezemgemaal, opdrachtgever > Hoogheemraadschap van Delfland Delft, ingenieursbureau > Tauw bv, aannemer civiel > GMB, aannemer bouwkundig > Timmers bv, locatie > Monster, status > ontwerp 2007, opgeleverd 2010.

Het gemaal ligt aan de rand van de duinen, in het overgangsgebied tussen de Noordzee en de nieuwe woonwijk in het gebied van Vlotwatering.Het natuurlijke karakter van de situatie is een uitgangspunt geweest voor de vorm en de uitstraling van het nieuwe gemaal. Je zou in de oplopende L-vorm van het gemaal een hagedis kunnen herkennen die nieuwsgierig boven de grassprieten uitkijkt.
In de gesloten ruimte onder het opgetilde maaiveld bevinden zich de installatieruimten. De open ruimte met de glazen gevel maakt voor de passanten zichtbaar wat in een modern poldergemaal aanwezig is en plaatsvindt. De gevel biedt plaats aan enkele elementen van de huisstijl van het Hoogheemraadschap van Delfland, het wapen en de peilschaal.
De gevel is bekleed met verticale houten Accoya delen (c2c gold certificering) die als een scherm voor het constructieve beton hangen. Afhankelijk van waar men staat of fietst heeft de gevel, door de afstand tussen de houten delen, steeds een wisselend beeld (schubben) en lijkt de gevel te ‘leven’.

voor info over Accoya zie > publicatie

Het ontwerp van het nieuwe boezemgemaal J.J.J.M. van der Burg is de grote neef van de "familie" van poldergemalen.

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 copyright © 2012 SOOH